Your caption here

O NAMA

Kompanija BBD Group doo (Balkan Business Development Group) je osnovana 2011 godine u Novom Sadu. BBD GROUP je osnovan sa ciljem podizanja nivoa usluga i kvaliteta proizvoda kako na baznom tržištu tako i na globalnim tržištima.

Namera nam je povezivanje tržišta Balkana sa razvijenim tržištima uz razvoj saradnje u oba smera. Tržište Balkana kao i sva tržišta u razvoju ima potrebu za sveobuhvatnom ponudom naprednih tehnologija i proizvoda, dok stranim tržištima može ponuditi proizvode izrađene po zahtevanim standardima i konkurentnim uslovima.

BBD GROUP sa svojim dugoročnim partnerima radi na razvoju i usavršavanju proizvoda i podizanju kvaliteta usluga kako bi svojim klijentima omogućio efikasan i pouzdan rast.

Namera nam je da kroz kompletnu i pravovremenu uslugu podignemo svest o kvalitetu vodeći računa o potrebama klijenata kao i ekonomičnosti i pouzdanosti naših proizvoda i usluga.

alternative

ISO 9001:2015

BBD Group d.o.o. obavlja svoju delatnost u okviru uređenog poslovnog sistema, podjednako efikasno u svim organizacionim celinama,a o čemu svedoči i sertifikacija ISO 9001:2015 za trgovinu,usluge i inženjering iz oblasti procesne opreme i energetike.

ISO9001:2015 je međunarodna norma koja predstavljaja opštu saglasnost o načelima dobrog upravljanja kvalitetom, a BBD Group d.o.o, se 2018 godine opredelio za implementaciju iste kako bi poboljšao koordinaciju među svojim zaposlenima, izvan firme s partnerima i saradnicima, a i kako bi svojim klijentima garantovao najviši nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

BBD Group ima za cilj da svaki svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu proizvoda i usluga ispunjavanjem zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001 standard, sistem upravljanja zaštitom životne sredine, garantuje da je naše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine.

ISO 14001 standard nam pomaže da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanjmo i kontrolišemo negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.

BBD Group d.o.o, se 2018 godine opredelio za implementaciju ISO 14001, što znači da su identifikovani značajni aspekti uticaja naše organizacije na životnu sredinu, kao i da se obavlja praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu.