Sferasol je vodeća kompanija u mehaničkom odvodnjavanju mulja,
sa preko 1.000 trakastih presa koje rade u Italiji i širom sveta, izabranih zbog svoje robusnosti i isplativosti.

Iskustvo

Preko 40 godina u industriji tretmana vode i mulja

Kvalitet

Poseduju pouzdanost i robustnost proizvoda iz Italije

Inovativnost

Proučavanje i istraživanje mehaničkog odvodnjavanja mulja

Postrojenja za odvodnjavanje mulja su osnovna delatnost kompanije Sferasol sa preko 1000 trakastih presa prodatih širom sveta.Otkrijte do detalja usluge vezane za sve faze mehaničkog odvodnjavanja mulja: od tretmana mulja do tretmana vode Electrokoagulacija, osmoza i ultrafiltracija upotpunjuju asortiman Sferasolovih proizvoda

Proizvodi

Trakaste prese

• EDOM 350 – 1300
• EDOM/L 350 – 1300
• EDOM & CAB 1500 – 3000

Trake za trakaste ugušćivače

• TF

Dinamički ugušćivači

• ROTOSET

Granulatori

• GRA

Pužni i trakasti transporteri

• COC- COG E NT

Jedinice za pripremu polimera

• BSB – BTB – BKB

EDOM i CAB trakaste prese

Za više od 40 godina rada, Sfersol je instalirao preko 1,000 trakastih presa koje rade u Italiji i širom sveta. Prikazani su samo neki od projekata i instalacija ugrađenih tokom dugogodišnjeg rada.

alternative
alternative
alternative
alternative
Poseti sajt Sferasol Ecology
www.sferasolecology.com