ENERGIJA

BBD Group je prepoznao potrebu za iskorišćenjem obnovljivih resursa i proizvodnju zelene energije u skladu sa savremenim trendovima iskorišćenja obnovljivih resursa i potencijala energije vetra i sunca.

U saradnji sa partnerima koji zauzimaju liderske pozicije na svetskom tržištu radimo na realizaciji projekata sa ciljem maksimalnog iskorišćenja obnovljivih resursa i proizvodnji zelene energije uz poseban osvrt na zaštitu životne sredine.

Zelena energija dobijena od bio mase, otpada, potencijala vetra i sunca predstavlja izazov kojem je BBD Group posvećen.

alternative