TRETMAN VODE

Voda kao osnovni životni resurs zauzima strateško mesto u poslovanju BBD GROUP.

U saradnji sa renomiranim inostranim kompanijama realizujemo projekte u pripremi voda za industrijska postrojenja, pripremu voda za piće kao i projekte u tretmanu otpadnih voda iz industrijskih postrojenja i komunalnih objekata.

Zahvaljujući saradnji sa ekspertima u mogućnosti smo da realizujemo projekte bazirane na savremenim tehnološkim rešenjima uz upotrebu najmodernije opreme.

Pored kompletnih tehnoloških rešenja i projekata po sistemu „ključ u ruke“ uključujući sve faze projekata od analize preko projektovanja do puštanja u rad, BBD GROUP nudi i širok asortiman opreme namenjen pripremi vode i tretmanu otpadnih voda.

Naš tim Vam je na raspolaganju za sve potrebne informacije

alternative