PROCESNA OPREMA

U saradnji sa našim partnerima nudimo široki opseg procesne opreme iz sledećih oblasti:
• Skladištenja vode
• Tretmana vode i vazduha
• Skladištenja gasa
• Skladištenja nafte i naftnih derivata
• Opreme za energetiku
• Čelične konstrukcije i oprema

Sva oprema se može naručiti kako iz naše standardne ponude (kataloški modeli) ili se izraditi prema specifikacijama kupca u pogledu dimenzija, dizajna, zahtevanog materijala, antikorozivne zaštite ili drugih zahteva. Procesna oprema se proizvodi od ugljeničnog ili nerđajućeg čelika , uz adekvatnu antikorozivnu zaštitu za ugljenične čelike čije karakteristike dozvoljavaju upotrebu u gore spomenutim oblastima. Kvalitet naše procesne opreme se ogleda u upotrebljivosti i postojanosti kao i u visokom kvalitetu izrade zavarenih spojeva koji se izvode prema odobrenim postupcima zavarivanja.

Procesna oprema je proizvedena po EN standardima kao i drugim standardima na zahtev kupca. Pored standardnih proizvoda koji čine izmenjivači toplote, rezervoari tople vode, rezervoari komprimovanog vazduha, bojleri, cisterne za mleko, rezervoari za industriju piva, rezervoari za industriju vina, posude za hemijsku industriju, posude za farmaceutsku industriju, posude za povrat kondenzata, posude za amonijak, posude za glicerin, fermentatori, posude za bio ulja. Možemo vam ponuditi i proizvode izrađene prema vašoj specifikaciji.

alternative