alternative

SSI aeration

Inovativni sistem aeracije za tretman otpadnih voda
- Kompletni sistemi aeracije
- Difuzori za fine i grube mehuriće
- Zamena rezervnih delova i membrana
- Obnovljiv sistem
- MBBR Tehnologija

O SSI aeration

SSI je globalni lider u dizajnu i proizvodnji opreme za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja uključuje inovativne, robusne i energetski efikasne projektovane membranske difuzore. Tu spadaju difuzori finih mehurića, difuzori krupnih mehurića i sistemi za aeraciju. Sektor za tretmane otpadnih voda specijalizovan je za biofilm reaktore sa pokretnim slojem (MBBR) i integrisane procese aktivnog mulja sa fiksnim filmom (IFAS). Fokus je na rešenjima za postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
SSI učestvuje u svim fazama projekta otpadnih voda, od projektovanja difuzne aeracije i MBBR sistema, proizvodnje, snabdevanja, instalacije do puštanja u rad.
Oprema za difuznu aeraciju i kompletni MBBR sistemi instalirani su u preko 85 zemalja na 6 kontinenata na hiljadama objekata i u nekim od najvećih gradova na svetu. Nakon prodaje i instalacije miliona difuzora od osnivanja kompanije, SSI je pouzdan izvor rešenja za tretman otpadnih voda.
SSI implementira difuznu aeraciju u 21. vek za svoje klijente. Cilj SSI je da ponudi visokokvalitetne difuzore po nižoj ceni, sa najdužim životnim vekom membrane, znatno bržim vremenom instalacije sistema za aeraciju i skoro nultim curenjem pri pokretanju.

Proizvodi i usluge

Za opremu za tretman otpadnih voda su pažljiv dizajn opreme i izbor materijala od ključnog značaja za uspešan dugoročni rad. SSI aeration nastoji da proizvede najsavremenija kompletna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i opremu za difuznu aeraciju finih mehurića i krupnih mehurića, a prioritet je kvalitet. SSI dizajnira sve difuzore finih mehurića, difuzore grubih mehurića i MBBR tako da budu konkurentni, da se lako instaliraju i da obezbede najbolju efikasnost i izdržljivost na tržištu.

Proizvodi:

Disk difuzori

Difuzori za fine mehuriće

Difuzori za grube mehuriće

Pločasti difuzori za fine mehuriće

Cevni difuzori

Membranske dopune i nadogradnje

Sistemi

Digitalni sistem za praćenje pritiska

Dodatna oprema

Usluge:
- Terenske usluge
- Projektovanje i Inženjering
- Laboratorijska testiranja

MBBR reaktor - bioreaktor sa pokretnim slojem
Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda

Bioreaktor sa pokretnim slojem (MBBR) sa pametnim dizajnom može da obezbedi bolju isplativost od membranskog bioreaktora ili postrojenja sa aktivnim muljem. Usluge projektovanja procesa MBBR kompanije SSI Aeration pomažu postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda da poboljšaju svoju efikasnost. SSI-jevi MBBR sistemi štede novac u izgradnji postrojenja, radu i održavanju.
U sekundarnom tretmanu otpadnih voda, medijski sistemi sa biofilm reaktorom sa pokretnim slojem (MBBR) obezbeđuju visokokvalitetna rešenja sa niskim troškovima i minimalnim održavanjem.

EEVolved MBBR za biološki tretman

EEVolved MBBR iz SSI Aeration pruža neuporedive rezultate. Ova vlasnička tehnologija uključuje inovativnu tehnologiju biofilma za biološki tretman. SSI inženjeri su dizajnirali EEVolved MBBR sa naprednim razumevanjem hidrodinamike, integracije aeracije i biofilma. Kao rezultat, klijenti dobijaju proces tretmana fokusiran na efikasnost i sigurnost. EEVolved MBBR sistemi imaju najefikasnije i najsigurnije dostupne procese tretmana

SSI Aeration ima najbolje MBBR medije u industriji

Napredna hidrodinamika, aeracija, konstrukcija medija i biofilm SSI sistema čine procese otpadnih voda efikasnijim, smanjuju održavanje i pomažu sistemu da ispuni svoje specifične ciljeve prečišćavanja otpadnih voda.
Na ovom linku možete pogledati kako funkcioniše MBBR tehnologija


Zašto MBBR?

SSI Aeration MBBR sistemi minimiziraju:

- Energija i operativni troškovi: MBBR sistem troši manje energije od drugih sistema otpadnih voda, smanjujući ukupne operativne troškove.
- Zapremina reaktora I HRT: MBBR sistemi umanjuju HRT. Zahvaljujući ovim nižim HRT brzinama, MBBR može da radi u manjem reaktoru štedeći prostor.
- Kompleksnost kontrole: Mnogi procesi u MBBR sistemu se oslanjaju na mikroorganizme. Kao rezultat, operater ima manje kontrola za upravljanje rukujući jednostavnijim opracijama.
- Intervencija operatora: Pošto MBBR sistem zahteva manje komleksne kontrole, operater ne mora da interveniše onoliko koliko bi to uradio sa drugim sistemom

SSI Aeration MBBR sistemi maksimiziraju:

- Efikasnost tretmana: MBBR nudi veću efikasnost tretmana od drugih tipova sistema za prečišćavanje otpadnih voda uz manji prostor i budžet - Hidraulički kapacitet: MBBR sistemi mogu da podnesu više vode u datom trenutku nego drugi sistemi, povećavajući ukupnu efikasnost. - Volumetrijska efikasnost: Sa bakterijama koje upravljaju velikim delom procesa, delovi u MBBR sistemu ostaju u boljem stanju. Kao rezultat sistem optimizuje iznos vode koja teče kroz pumpe. - Životni vek procesa: Nosači medija biofilma koji drže bakterije MBBR sistema imaju dug životni vek. Zauzvrat, životni vek sistema se takođe povećava

Prednosti MBBR tretmana otpadnih voda

- Kompaktni
- Jednostavni
- Laki za održavanje
- Prilagodljivi
- Efikasni

IFAS sistemi za tretman otpadnih voda

Na prvi pogled, IFAS sistemi mogu izgledati donekle slični procesima Biofilm reaktora sa pokretnim slojem (ili MBBR) – oba procesa koriste rast biofilma kako bi pomogli u uklanjanju organskih materijala iz tokova otpada, ali postoji nekoliko ključnih razlika između njih.
U MBBR sistemu, nosač biofilma, obično napravljen od plastike ili tkanine, se meša u rezervoaru za vazduh sa vodom. Bakterije koje se akumuliraju na biofilmu razgrađuju organske materije u toku otpada i pretvaraju ih u biomasu, koja se može ekstrahovati iz toka otpada kasnije u procesu tretmana. Ovaj metod prečišćavanja pruža nekoliko različitih prednosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda — prvenstveno povećan kapacitet prečišćavanja po ekonomičnoj ceni sa niskim otiskom.
IFAS sistemi rade stvari malo drugačije. Sa IFAS-om, nosači biofilma se umesto toga mešaju u bazenu sa aktivnim muljem ili u kombinaciji aktivnog mulja i vode, umesto same vode. Aktivni mulj koji je već prošao kroz reakcioni rezervoar takođe se recirkuliše u IFAS sistemima. Ovi IFAS sistemi se često naknadno ugrađuju na postojeće sisteme aktivnog mulja kako bi iskoristili prednost postojeće infrastrukture za tretman i nadogradili konvencionalne sisteme aktivnog mulja tehnologijom sličnom onoj koja se koristi u MBBR sistemima.
Kao i MBBR sistemi, ove nadogradnje IFAS-a mogu značajno poboljšati kapacitet prečišćavanja bez potrebe za dodatnim prostorom – jedan od razloga zašto su tako efikasni u nadogradnji postojećih sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, kao i MBBR sistemi, IFAS sistemi se obično koriste za uklanjanje BPK, nitrifikaciju, denitrifikaciju i potpuno uklanjanje bioloških nutrijenata.
IFAS sistemi često imaju veoma visoke stope uklanjanja BPK i TSS - čak 98,2% i 97,1%, respektivno - što ove sisteme čini visoko efikasnim u tretmanima otpadnih voda

Poseti sajt SSI aeration
www.ssiaeration.com