PRIPREMA VODA

U saradnji sa partnerima BBD GROUP se bavi projektovanjem, montažom i puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje vode, po sistemu „ključ u ruke“, kao i prodajom pojedinačnih komponenata sistema za tretman vode. Primenom savremenih tehnologije izrađujemo postrojenja za pripremu vode za industrijske procese i komunalne potrebe različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja. Sektor tretmana voda u okviru BBD GROUP-a je u potpunosti opremljen da odgovori na sve zahteve investitora, implementirajući najsavremenija tehnička i tehnološka rešenja.

Pored konvencionalnih metoda možemo Vam ponuditi i najsavremenija rešenja i opremu. Posebnu pažnju poklanjamo zaštiti životne sredine kao i energetski efikasnim postrojenjima uz maksimalno iskorišćenje resursa.

U mogućnosti smo da realizujemo kompletne projekte po sistemu ključ u ruke.

alternative