alternative

O Arginti

Arginta je deo Arginta Group, kompanije za proizvodnju proizvoda visoke dodate vrednosti, koja se od 1991. godine bavi preradom metala. Poslove tretmana vode i upravljanja otpadom kompanija je pokrenula 1995. godine, dok se od 2009. godine bavi još jednom oblasti – obnovljivom energijom. Prioritet kompanije je da obezbedi proizvode najboljeg kvaliteta i pouzdanost za svoje kupce.

Upravljanje vodama

Glavna oblast poslovanja Arginte je upravljanje vodama: kanalizacionim sistemima, prečišćavanjem otpadnih voda i mulja, prečišćavanjem i snabdevanjem vodom. tokom 20 godina , realizovala je više od 130 projekata za upravljanje vodom. Od toga 46 su projekti rekonstrukcije i izgradnje postrojenja za preradu vode, koji su u skladu sa savremenim tehnologijama.
u oblasti kanalizacionih sistema, prečišćavanja otpadnih voda i mulja, kao i prečišćavanja i snabdevanja vodom, Arginta pruža sledeće
- tehnološka procena inženjering infrastrukture
- odabir kompleksa, projektovanje i implementacija tehnologije
- upravljanje i izvršenje projekata po sistemu „ključ u ruke“
- proizvodnja, nabavka i instalacija tehnološke opreme
- pokretanje i puštanje u rad tehnološkog procesa
- tehničko održavanje i popravka opreme
- ekspertiza projekata

Proizvodi i usluge

Prečišćavanje voda

Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) različitih veličina i tipova


- Postrojenja za tretman podzemnih pitkih voda

- Postrojenja za tretman površinskih pitkih voda

- Industrijska postrojenja za prečišćavanje voda

Tretman mulja

Projektovanje, izgradnja ili rekonstrukcija različitih veličina i tipova postrojenja za tretman mulja


- Ugušćivanje i obezvodnjavanje mulja

- Digestija mulja i zelena energija iz biogasa

- Dezintegracija mulja Sušenje i spaljivanje mulja

- Kompostiranje mulja

- Ostale tehnologije tretmana mulja

Tretmani otpadnih voda

Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija različitih veličina i tipova postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV)


- Konvencionalna PPOV

- Kompaktna PPOV

- Ultra kompaktna PPOV

- Druge tehnologije

Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija crpnih stanica za vodu i otpadne vode različitih veličina i tipova

Crpne stanice

- Crpne stanice za otpadne vode

- Crpne stanice za mulj

- Crpne buster stanice

- Podzemni bunari

Obnovljiva energija

Prateći principe održivog razvoja Arginta izvodi projekte tretmana mulja sa proizvodnjom biogasa. Pored opreme za zgušnjavanje i odvodnjavanje mulja vrši i projektovanje, izbor i puštanje u rad opreme za digestiju i sušenje mulja. Argintina kogeneracijska postrojenja proizvode do 650 kW električne energije

Primeri izvedenih projekata

alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative