alternative
 
84
Cambi THP postrojenja
Reference
27
zemalja, na 6 kontinenata
Mapa
112
miliona ljudi
(ukupni kapacitet)
84
Cambi THP postrojenja
Reference
27
zemalja, na 6 kontinenata
Mapa
112
miliona ljudi
(ukupni kapacitet)
 

O Cambiju

Cambi je vodeći svetski isporučilac rešenja za upravljanje otpadnim muljem i organskim otpadom procesom termalne hidrolize. Od uvođenja postupka termalne hidrolize ranih 1990-ih su prepoznat i pouzdan isporučilac tehnologije za naprednu anaerobnu digestiju i rešenja za biogas u tretmanima otpadnih voda.

Šta je termalna hidroliza?

Cambijev Termalni Proces Hidrolize(THP) je dokazana i pouzdana tehnologija poboljšane anaerobne digestije komunalnog i industrijskog mulja i biootpada koja se koristi širom sveta od 1995 godine. THP je osnova naprednog tretmana prerade otpadnog mulja i biorazgradivih ostataka koji se primenjuje i u planiranju novih i u unapređenju postojećih tretmana otpadnih voda, biootpada i projektima kodigestije. Kroz Cambijeve dokazane i pouzdane tehnologije, reciklaža materijala i energije se podiže na potpuno nov nivo, minimizirajući finalni otpad i maksimizirajući njegov kvalitet. THP se primenjuje u postojećim i novim projektima (grinfild) dizajniranim da smanje količine finalnog otpada, cenu gradnje i rada digestora.

Gde se termalna hidroliza uklapa?

Termalna hidroliza se integriše u postrojenja za tretiranje otpadnih voda Pročitaj više >

Princip rada termalne hidrolize?

Princip rada procesa THP Pročitaj više >Prednosti termalne hidrolize

Proizvodnja i kvalitet krajnje biomase omogućava uštede u transportu i energiji - krajnji proizvod se može direktno primeniti u poljoprivrednom procesu ili osušiti da bi se kasnije koristio kao đubrivo ili biogorivo. Kao dodatak na optimizovanje energetske efikasnosti i smanjenja operativnih troškova, THP takođe eliminiše problem mirisa koji je povezan sa obradom organskih materijala. Cambijevi THP pogoni se mogu kombinovati sa pogonima za kogeneraciju, koji proizvode "zelenu" električnu energiju i obezbeđuju vrelu paru za proces termalne hidrolize (THP). Proizvedeni biogas takođe se može koristiti kao gorivo u vozilima ili kao zamena za prirodni gas. Cambi nudi širok asortiman proizvoda i usluga počev od bazne THP tehnologije do pogona za digestiju po sistemu "ključ u ruke". Takođe poseduje veštine i stručnost za nadgledanje operacija pogona i njegovo održavanje .

alternative

Povećanje proizvodnje biogasa

Termalnom hidrolizom proizvodi se do 50% više biogasa

alternative

Poboljšanje odvodnjavanja biomase

Termalna hidroliza smanjuje količinu biomase za odlaganje

alternative

Biomasa visokog kvaliteta

Termalna hidroliza steriliše mulj, uništava patogene

alternative

Povećava kapacitet digestora

Termalna hidroliza omogućava smanjenje postrojenja za digestiju

alternative

Nizak karbonski otisak

Termalna hidroliza smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu

alternative

Niski troškovi održavanja, Jednostavni za upotrebu

Cambi postrojenja su laka za upotrebu i održavanjeRešenja termalne hidrolizе

Svaka kompanija je drugačija, svaki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda je jedinstven. U Cambi-ju to vrlo dobro znaju i ulažu puno napora i energije da prilagode svoje rešenje i vrednosti prema individualnim potrebama klijenta. Cilj je uvek maksimizirati zadovoljstvo klijenata na duže staze.
U sistemima termalne hidrolize, tretira se širok spektar otpada. Obezbeđuju se rešenja za postrojenja različitih kapaciteta, koja su modularna, pouzdana, jednostavna za rukovanje i sa malim održavanjem.

Konfiguracije
Termalna hidroliza se može u tehnološkom postupku primeniti pre, posle ili kao proces između dve digestorske faze.

alternative

THP pre anaerobne digestije

Pročitaj više >
alternative

THP izmedju dve digestorske faze

Pročitaj više >
alternative

THP posle anaerobne digestije

Pročitaj više >


Proizvodi

Cambi isporučuje standardizovane proizvode sistema termalne hidrolize za širok rang potreba i kapaciteta, od 1500 do 32000 tona suve čvrste supstance godišnje. Proizvodi imaju nazive prema zapreminama reaktora B2, B4, B6, B12.

alternative

B2

alternative

B4

alternative

B6

alternative

B12

alternative

Cambi Solidstream

Mapa referenci